Bel (072) 5123712 >>

Juf Diana en Juf Pauline

Juf Diana en juf Pauline

 

Wat doen we allemaal in deze groep?

We werken en spelen in de verschillende hoeken. Vaste hoeken zijn: de bouwhoek, de huishoek, het atelier, de spelletjestafel, de constructiehoek, de zolder met de kleine bouwblokjes, de computers en iPads, de lees/schrijfhoek, de rekenhoek en de boekenhoek. Wij werken met thema’s, zoals: ‘de kinderboekenweek’, ‘kriebelbeestjes’, ‘de schoenmaker’ en nog veel meer... Bij ieder thema wordt een themabrief voor de ouders/verzorgers gemaakt. Daarin staat welk thema centraal staat, welke woorden, letters en liedjes er worden aangeleerd en welke boeken bij het thema passen. In de klas wordt met inbreng van de kinderen een themaboek ingericht. De kinderen nemen spullen mee van huis en maken ook zelf voorwerpen voor in de themahoek.

 

Op het prikbord hangen de dagritme kaarten, de plaatjes geven aan wat er op een dag allemaal gaan gebeuren. Op het digikeuzebord plaatsen de kinderen hun naam bij een hoek of activiteit en soms heeft juf namen van de kinderen al bij een activiteit geplaatst. Op dinsdag is er een inloopochtend. De kinderen starten dan niet in de kring, maar beginnen meteen met spelen en werken.

 

Dagelijks worden er doelgerichte taal- en rekenactiviteiten in de grote kring ingepland. Ook wordt er met groepjes kinderen in een kleine kring gewerkt en gespeeld. Met regelmaat zingen en dansen we in de klas of de gymzaal. Op maandag en op vrijdag gymmen we met groot en klein materiaal of doen we spelletjes in de gymzaal. We spelen iedere dag buiten, vaak met de andere kleutergroepen. Zo leren de kinderen ook de kinderen uit andere klassen kennen.

 

Op klasbord kunnen ouders en kinderen foto’s bekijken van activiteiten in groep 1-2A. Mamma’s en pappa’s, opa’s en oma’s zijn na schooltijd van harte welkom om te komen kijken in de klas.

 

Contact

RK Basisschool De Regenboog
Meidoornlaan 13
1829 EA Alkmaar
Tel: 072-5123712
e-mail: regenboog-m@saks.nl

Aanmelden >>