Bel (072) 5123712 >>

Juf Marian en juf Katrien

Welkom in groep 3/4

In groep 3 werken we naar aanleiding van thema’s. Alle vakgebieden verwerken we in deze thema’s: zoals taal, lees- en rekenactiviteiten maar ook creatieve opdrachten en spel in de hoeken. Kiezen doen we op het digitale keuzebord. De creatieve vakken, zoals muziek, drama, techniek en beeldende vorming worden verwerkt in het thema.

Veilig leren lezen:
Wij gebruiken de nieuwste versie van Veilig leren lezen. Leerlingen maken hierbij kennis met de letters op verschillende manieren: door te luisteren, kijken, schrijven, voelen en ordenen. De nieuwe letters oefenen ze  met behulp van de letters die ze al kennen. Om goed en vlot te kunnen lezen, is een sterke verbinding tussen letters en klanken belangrijk. Dit gebeurt door telkens maar één nieuwe letter tegelijk aan te bieden. De klank van het structureerwoord is hierbij het startpunt, zoals ik, sim, kim. Elk nieuw structureerwoord bevat één nieuwe klank/letter. De rest van het woord bestaat uit klanken en letters die al bekend zijn bij de leerlingen.

Start: i, m, s
Kern 1: p, aa, r ,e ,v
Kern 2: n, t, ee, b ,oo
Kern 3: d, oe, z, ij, h
Kern 4: w, o, a, u, j
Kern 5: eu, ie, l, ou, uu
Kern 6: g, au, ui, f, ei

Uiteindelijk zullen wij de letters ordenen in vier letterfamilies.
Vanaf kern 7 ligt de nadruk op verschillende woordtypen. We oefenen nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een medeklinker, een klinker en weer een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’. 

In de methode speelt het ‘zoemend lezen’ een belangrijke rol om kinderen te helpen eerder een woord in zijn geheel te kunnen lezen in plaats van spellend. Hierdoor, zetten leerlingen sneller de stap naar het direct lezen van groepen letters die ze al kennen.
Het zoemend lezen houdt in dat een leerling tijdens het lezen van een woord de klanken van het woord aanhoudt én verbindt, bijvoorbeeld in ‘vvvisss’. Voor klanken die niet zijn aan te houden, zoals de ‘p’, leren kinderen hun mondstand klaar te zetten. 

Schrijven:
De kinderen van groep 3 leren het blokschrift met de methode Pennenstreken. Hierbij wordt steeds een nieuwe letter aangeboden, waarna de kinderen de letters oefenen in een woord. Deze letters lopen gelijk met het aanbod van de  letters tijdens de leeslessen. Daarnaast leren zij het schrijven van cijfers

Rekenen:
De kinderen leren het eerste half jaar:
-Resultatief tellen( tellen t/m 20, getalbeelden t/m 10 en grote hoeveelheden tellen)
- Optellen en aftrekken tot en met 10
 meer/minder of evenveel, erbij en eraf sommen, bussommen en pijlsommen
- Meten: begrippen, passen, vergelijken, meten met natuurlijke maten
-tijd: dagen van de week, serie van gebeurtenissen in de juiste volgorde plaatsen, klokkijken (de hele uren)
- Geld
- Meetkunde : begrippen, lezen en interpreteren van een plattegrond, blokkenbouwsels, standpunt bepalen.
-Oriëntatie op de getallen: verder en terugtellen t/m 40, cijfers schrijven, structuur van de getallen t/m 20.