Bel (072) 5123712 >>

Juf Tanja

Welkom op de blog van groep 4A. 

In groep 4 leer je veel nieuwe dingen. Bijvoorbeeld begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, het aanleren van de tafels en de hoofdletters met schrijven. Ze leren ook alle tijden met het klokkijken op de gewone én de digitale klok. Op het gebied van taal leren ze steeds langere woorden schrijven en gaan ze een aantal spellingsregels beheersen. Ook worden ze natuurlijk steeds sneller en zelfstandiger. Nakijken doen de kinderen steeds meer zelf of samen met juf. En ze proberen zoveel mogelijk met elkaar in het groepje op te lossen. 

Natuurlijk is er tijd voor knutselen en tekenen maar ook samenwerken en overleggen is erg belangrijk, kinderen leren immers veel van elkaar. U kunt zich voorstellen dat kinderen van 7 of 8 jaar die de hele dag leren, behoefte hebben om ook af en toe te spelen- werken. Er is daarom tijd gereserveerd voor het lezen van stripboeken, knutselen, tekenen, spel en gymmen. 

In groep 4A zal er worden gewerkt met thema's aan de hand daarvan zullen verschillende vakgebieden worden aangeboden. De onderdelen worden aangepast aan het thema, maar het doel van de les blijft behouden. Het taal - en spellingonderwijs zal ook gedeeltelijk worden aangepast aan het thema wat dan speelt. Hoe leuk is het om spelenderwijs te leren!