Bel (072) 5123712 >>

Juf Thamar en Juf Sarina

Hallo allemaal:

 Wij zijn groep 4b. Wij zijn een sfeervolle groep met 26 kinderen. Maandag t/m donderdag staat juf Thamar voor de klas, op vrijdag juf Sarina.  Wij werken graag rondom een thema. Het eerste thema dit jaar gaat over leven in een kasteel. Wereldoriëntatie en taal zitten verwerkt in de thema's. Voor de vakken spelling, begrijpend lezen en rekenen gebruiken wij methodes.

Gymmen doen we twee keer per week en dit vinden wij een supergaaf vak.

Jullie zijn altijd welkom om na schooltijd even een kijkje te komen nemen in onze groep.

groetjes,

 groep 4b