Bel (072) 5123712 >>

Juf Claudia

 

Welkom op de pagina van groep 5/6

 

Onze groep bestaat uit 27 gezellige kinderen, waarvan 12 kinderen in groep 5  en 15 kinderen  in groep 6.

Op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en om de week op donderdag geeft juf Claudia les en op donderdag om de week is juf Atie bij ons.

Leuk, want deze juffen houden van muziek, tekenen, drama en handvaardigheid!

De eerste weken zijn we bezig met groepsvorming, want een goede sfeer in de groep is natuurlijk super belangrijk!

Dit jaar wordt er gewerkt met thema’s en aan de hand daarvan zullen verschillende vakgebieden worden aangeboden. Spannend voor groep 5, want vakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde zijn voor groep 5 nieuw.

Ook Engels staat op het programma. De methode heet Groove me en a.d.h.v. populaire Engelse liedjes leren we deze taal.

Samenwerken en overleggen doen we ook met regelmaat en dat vinden we leuk. Als u kijkt op onze schoolsite, dan kunt u precies zien wanneer wij samenwerkkwartier hebben in de klas. We leren op deze manier veel van elkaar!

Woensdagochtend en vrijdagochtend hebben we gym. Op de ene dag gymmen we met toestellen en op de andere dag doen we leuke spellen. Gym is voor de meeste kinderen uit onze groep het favoriete vak. We houden van bewegen en zijn een sportieve groep.

 Als u vragen heeft, kom dan gerust langs want dat vinden juf Claudia en juf Atie juist heel prettig. Natuurlijk na schooltijd, want dan maken ze zeker tijd voor u! 

 

Groetjes van groep 5/6, juf Claudia en Juf Atie