Bel (072) 5123712 >>

Juf Corine

Welkom op de pagina van groep 7A!

Groep 7A bestaat uit een samengestelde klas van 29 leerlingen. Juf Corine werkt 5 dagen in deze groep. Juf Corine hecht veel waarde aan zelfredzaamheid, denken in oplossingen en vriendelijk doen tegen elkaar.

Groep 7 is de groep waarin het verkeersexamen afgelegd gaat worden. Als eerste vindt op school het theorie-examen plaats. En als de leerlingen daar voor slagen, volgt het praktijkexamen. Hierbij wordt er op een goedgekeurde fiets door de wijk gefietst. We zullen in de klas veel oefenen, er zal ook oefenmateriaal mee naar huis gegeven worden, want we willen natuurlijk dat iedereen slaagt!

Praktische zaken:

Gym: op dinsdagochtend en donderdagochtend hebben we gym. Op dinsdag een spelles en op donderdag een toestelles. Kinderen hebben binnen gympen en gymkleding nodig. Een aparte gymtas is handig om mee te nemen.

Agenda: alle leerlingen hebben een agenda gekregen van school. Toetsmomenten, studiedagen, maar ook huiswerkopdrachten worden hierin opgeschreven. De leerlingen nemen de agenda iedere ochtend mee naar school en iedere middag mee naar huis. Op school krijgen de leerlingen tijd om hun toets te leren. De leerlingen krijgen dit materiaal enkele dagen voor de toets ook mee naar huis, zodat er thuis samen geoefend kan worden.

Lunch: De Regenboog hecht waarde aan gezond gedrag en een gezonde lunch op school. Om die reden stimuleert de school het drinken van water (met fruit, kruiden) tijdens de lunch en het meenemen van fruit en rauwkost naast brood. Gelieve snoep en koek voor thuis en feestmomenten te bewaren.