Bel (072) 5123712 >>

Ouderraad

Van harte welkom!

We gaan de komende jaren niet alleen leren, maar ook veel andere leuke dingen doen!
Denk maar eens aan:
  • Kinderboekenweek
  • avondvierdaagse
  • schoolreisje
  • Sinterklaas
  • kerst
  • Pasen
  • sportdag
  • carnaval
 
Bij het organiseren hiervan hebben de meesters en juffen hulp van een team ouders:
De Ouderraad. Met maximaal 10 ouders ondersteunen zij het hele jaar de leerkrachten.
 
Maar ook de ouderraad heeft af en toe hulp nodig van nog meer ouders! Daarom is er in iedere groep een contactouder, een vader of moeder die het leuk vindt om in de eigen groep ouders te mobiliseren wanneer dat nodig is.
 
Deze contactouder benadert via e-mail alle ouders uit de groep zodra er hulp nodig is. Dit varieert van schoonmaken en computerles, tot het maken van kerststukjes en het vervoeren van kinderen naar een excursie.
 
Deze extra activiteiten zijn al jaren een succes dankzij de enorme inzet van ouders, en kunnen zonder deze hulp niet bestaan. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
 
In de ouderraad is veel behoefte aan ouders met kinderen in de kleutergroepen. Lijkt u het leuk om zich te mogen bemoeien met het schoolreisje, de sinterklaasviering en nog meer activiteiten? Schroom niet! Wij nodigen u graag uit voor een informatief gesprek met onze leden.
 
We zetten in op wederom een succesvol schooljaar met veel gezellige activiteiten!
 
Hartelijke groet van de ouderraad 
Brenda Roeper (voorzitter), Nikki de Wit (penningmeester), Edith Fakir, Karin Bijdevier, Muriël Tillemans, Floor de Beurs, Mischa Buisman en Francis Buonofiglio. 
 
Voor meer informatie: patbren9@gmail.com
 

 

 

Contact

RK Basisschool De Regenboog
Meidoornlaan 13
1829 EA Alkmaar
Tel: 072-5123712
e-mail: regenboog-m@saks.nl

Aanmelden >>