Bel (072) 5123712 >>

Ouderraad

Ouderraad

Wat wij doen

Wij ondersteunen de leerkrachten bij het organiseren van diverse leuke activiteiten en evenementen. Want je bent op school om te leren maar ook om leuke sociale dingen te ondernemen! Denk aan:

Samenstelling

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep van maximaal 10 ouders. Wij komen eens in de 6 tot 8 weken bij elkaar. Deze vergadering wordt zo mogelijk bijgewoond door een directielid zodat de communicatielijnen kort blijven. Per activiteit of evenement bestaat er een werkgroep en iedere werkgroep bestaat uit één OR-lid en één of meerdere docenten. Samen organiseer je de activiteit.


Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Brenda Dekker (voorzitter) en Edwin Smidt (penningmeester).
De algemene leden zijn: Karin Bijdevier, Mischa Buisman, Nancy Buisman, Francis Buonofiglio, Sabine Ebbe, Edith Fakir, Eveline Hoes.

<Foto’s voor op website>

Contactouder

De Ouderraad kan niet zonder de hulp van andere ouders! Daarom is er in iedere groep een contactouder, een vader of moeder die het leuk vindt om in de eigen groep ouders te mobiliseren wanneer dat nodig is. Deze contactouder benadert alle ouders uit de groep via e-mail zodra er hulp nodig is. Dit varieert van schoonmaken en computerles, tot het maken van kerststukjes en het brengen van kinderen naar een excursie.

Deze extra activiteiten zijn al jaren een succes dankzij de enorme inzet van ouders, en kunnen zonder uw hulp niet bestaan. Dat stellen wij enorm op prijs!

 

Kom ons versterken!

Wij hebben veel behoefte aan extra hulp. Zowel in de Ouderraad, als op de dagen van de activiteit zelf. Lijkt het u leuk om zich te mogen bemoeien met het schoolreisje, het sinterklaasfeest en nog meer activiteiten? Spreek één van ons aan op het schoolplein of mail naar patbren9@gmail.com.

 We zetten in op wederom een succesvol schooljaar met veel gezellige activiteiten!

Hartelijke groet van de ouderraad 

 

 Ouderbijdrage

De activiteiten van de Ouderraad  worden bekostigd uit de 'Ouderbijdrage'. Dit bedrag wordt samengesteld tijdens de jaarvergadering. Voor het schooljaar 2018/2019 bedraagt de ouderbijdrage €40 per kind. In de nieuwsbrief van de Regenboog krijgt u informatie over deze Ouderbijdrage.

Heeft u de bijdrage nog niet overgemaakt?

Regenboog Oudorp                   NL02RABO 0187453780            te Alkmaar


Heeft u vragen over de Ouderbijdrage? 

Neem dan contact op met de penningmeester van de Ouderraad Meidoornlaan:  

Edwin Smidt, e-mailadres:  e.smidt1@upcmail.nl

Budget: 
Voor alle activiteiten stelt de Ouderraad een budget vast. Om u inzicht te geven in de uitgaven van de Ouderraad, zie het overzichtje: 

Kerstfeest
€ 1,25
Per kind
Carnaval
€ 0.80
Per kind
Paasfeest
€ 1,00
Per kind
Sportdag
€ 0.95
Per kind
Schoolreisje
€ 22,25
Per kind
Sinterklaasfeest
€ 5,50
Per kind
Culturele evenementen/ Jubilea
€ 2,00 
Per kind
OR-ouderavond
€ 0,45
Per kind
Diversen
€ 0,80
Per kind
Cultureel evenement in te zetten door leerkracht
€ 5,00
Per kind

Genoemde bedragen zijn begroot. De uitgaven kunnen dus minder of meer worden. Alle festiviteiten samen mogen het totaalbedrag van € 40,00 echter niet overschrijden.

De Ouderraad organiseert ook activiteiten zoals een Bingo,  Fancyfair of Boekenmarkt om extra financiële middelen te verkrijgen die gebruikt kunnen worden voor bijzondere situaties en projecten.

Contact

RK Basisschool De Regenboog
Meidoornlaan 13
1829 EA Alkmaar
Tel: 072-5123712
e-mail: regenboog-m@saks.nl

Aanmelden >>