Bel (072) 5123712 >>

Ouderbijdrage

De activiteiten van de Ouderraad  worden bekostigd uit de 'Ouderbijdrage'. Dit bedrag wordt samengesteld tijdens de zogenaamde 'jaarvergadering'. Voor het schooljaar 2017/2018 bedraagt de ouderbijdrage € 40,00 per kind. In de nieuwsbrief van de Regenboog krijgt u informatie over deze Ouderbijdrage.
 
Heeft u de bijdrage nog niet overgemaakt?
Regenboog Oudorp                   NL02RABO 0187453780            te Alkmaar
 
 
Heeft u vragen over de Ouderbijdrage? 
Neem dan contact op met de penningmeester van de Ouderraad:
Meidoornlaan: Nikki de Wit     info@boekhouderoudorp.nl
 
 
Budget: 
Voor alle activiteiten stelt de Ouderraad een budget vast. Om u inzicht te geven in de uitgaven van de Ouderraad, het nevenstaande overzichtje: 
Kerst
€ 2,25
Per kind
Carnaval
€ 1,00
Per kind
Pasen
€ 1,50
Per kind
Sportdag
€ 1,00
Per kind
Schoolreisje
€ 22,50
Per kind
Sinterklaas
€ 6,00
Per kind
Culturele evenementen/ Jubilea
€ 2,00 
Per kind
OR-ouderavond
€ 0,45
Per kind
Diversen
€ 0,80
Per kind
                                                                      
Genoemde bedragen zijn begroot. De uitgaven kunnen dus minder of meer worden. Alle festiviteiten samen mogen het totaalbedrag van € 37,50 echter niet overschrijden.
De Ouderraad organiseert ook activiteiten zoals de bingo of fancyfair en de boekenmarkt om extra financiële middelen te verkrijgen die dan weer gebruikt kunnen worden voor bijzondere situaties en projecten.
 
 

Contact

RK Basisschool De Regenboog
Meidoornlaan 13
1829 EA Alkmaar
Tel: 072-5123712
e-mail: regenboog-m@saks.nl

Aanmelden >>